Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Documentatie

Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids

Alles wat u wilt weten over CBS Het Palet kunt u terug vinden in onze schoolgids. 
Klik hier voor de schoolgids. 

Schoolplan

Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Klik hier voor het schoolplan. 

Pestprotocol

Wij vinden dat we gezamenlijk, dus ouders, leerkrachten en kinderen, moeten zorg dragen voor een veilige leer - en speelomgeving. Binnen onze school maken we daarom gebruik van het zogenaamde pestprotocol. Er is een stappenplan opgesteld dat in werking treedt als wij merken dat er sprake is van incidenteel of structureel pestgedrag. 
Klik hier voor het pestprotocol.

Activiteitenrooster

Aan het begin van ieder schooljaar delen we een activiteitenkalender uit. 
Hierop staan allerlei activiteiten die gedurende het schooljaar (onder voorbehoud) plaats vinden op school. 
Klik hier voor het activiteitenrooster. 

Schoolveiligheidsplan

In het schoolveiligheidsplan staat beschreven hoe het veiligheidsbeleid binnen CBS Het Palet geregeld is.
Klik hier voor het schoolveiligheidsplan.