Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit


Individuele inzet, samenwerking en overleg van het team

In een steeds terugkerend proces werken wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Hieraan werkt het team op professionele wijze door individuele inzet, samenwerking en overleg. Elk jaar bekijkt het team wat er op onderwijskundig gebied ontwikkeld moet en/of kan worden, waarbij altijd geldt:

  • wat is goed voor het kind
  • wat is goed voor de schoolorganisatie
  • wat is goed voor de leerkracht

We kijken goed naar de behaalde resultaten van ons onderwijs en andere data, zoals door ouders en leerlingen ingevulde enquêtes. Ook gaan we uit van de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en we leveren jaarlijks de gevraagde gegevens aan.

We zijn blij dat de kwaliteit op CBS Het Palet al jaren stabiel en voldoende is beoordeeld door de inspectie. 

Om de kwaliteit van ons onderwijs op peil te houden of te verbeteren, evalueren we regelmatig hoe het onderwijs vorm krijgt en hoe het in de klassen wordt gegeven. Van buitenaf hebben we daar de onderwijsinspectie voor. Ook de interne audits van Viviani werken daaraan mee. We hebben in 2019 en in 2022 een audit aangevraagd om zo verzekerd te zijn dat we goed onderwijs geven en eventuele verbeterpunten in beeld krijgen.

De klassenbezoeken worden afgelegd door de intern begeleider, directeur en collega’s onderling. We borgen de kwaliteit door kijkwijzers samen te stellen voor het bezoek aan de groepen of leerkrachten. De directeur heeft diverse gesprekken per jaar met alle medewerkers vanuit de gesprekkencyclus. Daarnaast houden we elke twee jaar een tevredenheidsonderzoek onder ouders en medewerkers en jaarlijks bij leerlingen van groep 5 tot en met 8.


Op de website: https://allecijfers.nl/basisschool/het-palet-emmen/ vindt u allerlei gegevens en grafieken wat betreft de kwaliteit van onze school. 
U ziet hier o.a. ook de uitstroom van onze leerlingen naar het VO.