Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit


Individuele inzet, samenwerking en overleg van het team

In een steeds terugkerend proces werken wij voortdurend aan de kwaliteit van ons onderwijs. Hieraan werkt het team op professionele wijze door individuele inzet, samenwerking en overleg. Elk jaar bekijkt het team wat er op onderwijskundig gebied ontwikkeld moet en/of kan worden, waarbij altijd geldt:

  • wat is goed voor het kind
  • wat is goed voor de schoolorganisatie
  • wat is goed voor de leerkracht

We kijken goed naar de behaalde resultaten van ons onderwijs en andere data, zoals door ouders en leerlingen ingevulde enquêtes. Ook gaan we uit van de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs. De Inspectie van het Onderwijs doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en we leveren jaarlijks de gevraagde gegevens aan.

We zijn blij dat de kwaliteit op CBS Het Palet al jaren stabiel en voldoende is beoordeeld door de inspectie. 

Op de website: https://allecijfers.nl/basisschool/het-palet-emmen/ vindt u allerlei gegevens en grafieken wat betreft de kwaliteit van onze school. 
U ziet hier o.a. ook de uitstroom van onze leerlingen naar het VO.