Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie


Elke dag weer: leren, zorg en sfeer

Op Het Palet geven we kleur aan het onderwijs. De kleuren op ons palet vormen, al dan niet gemengd, de basis waaruit iets moois wordt gecreëerd. Geen dag is hetzelfde, elke dag kleuren we anders in waar het gaat om leren, zorg en sfeer.

Leren en zorg is in ontwikkeling

Kinderen leren en presteren naar hun eigen mogelijkheden. Bij het leren houden we er rekening mee dat geen kind gelijk is en dat we in een tijd leven waarin nieuwe ontwikkelingen elkaar snel opvolgen. Het leren en de zorg zal dan ook altijd in ontwikkeling zijn. Nieuwe ontwikkelingen vragen om nieuwe vaardigheden in het leerproces en in de omgang met elkaar.

Goede zorg voor alle kinderen in een veilige omgeving

Wij geloven dat kinderen die samen spelen en plezier maken, gemakkelijker tot leren komen. Dagelijks werken we aan een sociale, sfeervolle en veilige school. We benaderen kinderen positief, geven complimenten en belonen. Samen met de kinderen en hun ouders ‘vieren we het leren ’. In situaties van ongewenst gedrag of pesten hanteren we een heldere consequentieprocedure en/of het protocol tegen pesten.

Christelijke school

Vanuit onze christelijke grondslag wekken we verwondering voor de schepping. We baseren onze keuzes op normen en waarden uit de Bijbel. We gaan respectvol en met besef van verantwoordelijkheid en gelijkheid met elkaar om. Dat is zichtbaar in de open en positieve houding naar kinderen, ouders en collega’s. We helpen kinderen in zichzelf en de ander te geloven.

Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid

We beginnen elke dag met de dagopening in de kring. Er wordt gebeden, gezongen en verteld. Kinderen praten met elkaar en met juf of meester over het thema dat aan de orde is. Regelmatig vieren en leren we samen met alle leerlingen in een thematische viering.