Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Protocol smartphones, smartwatches en gps trackers.

We willen graag concentratie tijdens de les en een veilige werkomgeving voor medewerkers en kinderen. Daarom is dit protocol opgesteld. We willen in de klas alleen de aanwezigheid van smart kids.

 

1. De leerkracht bergt mobiele telefoons, smartwatches én gps trackers die zich op het kind bevinden op, zodra de les begint. De plek van opbergen kiest de leerkracht zelf. Dit is niet altijd een afgesloten plek.

 

2. Gps trackers die ouders in de tas stoppen van hun kind worden niet ingenomen gedurende de dag.

 

3. Als de leerkracht aangeeft dat telefoons gebruikt mogen worden bij een opdracht tijdens de les mogen de smartphones gebruikt worden.

 

4. Het is verboden om zonder toestemming van de leerkracht foto’s en filmpjes te maken tijdens schooluren.

 

5. De telefoons en smartwatches mogen niet in de pauze gebruikt worden. Pas als de schooldag is afgelopen worden de apparaten terug gegeven aan de kinderen.

 

6. De telefoon mag alleen gebruikt worden tijdens een lesdag wanneer de leerkracht dit aangeeft i.v.m. een opdracht. De leerlingen kunnen inloggen op het hiervoor bestemde wifi netwerk. Dit netwerk is slechts beschikbaar van 07.30 uur – 16.00 uur. Deze regel is ingesteld om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van toegang via het schoolwifinetwerk, omdat dat de verantwoordelijkheid volledig neerlegt wordt bij de organisatie die toegang biedt.

 

7. De school stelt zich niet aansprakelijk voor telefoons, smartwatches en gps trackers die zoek of beschadigd raken tijdens schooltijden. De school adviseert kinderen en ouders om daarom géén apparaten mee te nemen naar school.

 

8. Tijdens lesuren maakt ook de leerkracht geen gebruik van eigen smartphone tenzij nodig voor het werk. Dit kan zijn voor het maken van foto’s, berichten op parro lezen, etc.

 

9. De afspraken in dit document maken volledig deel uit van het Mediaprotocol Viviani en is met instemming van de MR aangenomen in mei 2024.