Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

MR/GMR


Onze medezeggenschapsraad (MR)

Onze MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. Het advies- en instemmingsrecht is verdeeld tussen de personeels- en de oudergeleding. Daarnaast is er een aantal zaken waarin de MR als geheel adviseert of kan instemmen, namelijk het zorgbeleid, bestuurlijke samenwerking en vaststelling van schoolgids en schoolplan. Wanneer het om personeelszaken gaat, dan heeft alleen de personeelsgeleding instemmingsrecht. Wanneer het over voorzieningen voor leerlingen gaat, dan heeft de school de instemming van de oudergeleding nodig.

Uw mening telt – neem contact op met de MR

De leden van de MR stellen het op prijs dat ze op de hoogte blijven van de mening van ouders over zaken die de school aangaan. De vergaderingen zijn openbaar.
De MR bestaat in 2022-2023 uit de volgende ouders en leerkrachten:

- mw. E. Melenberg (ouder)
- mw. M. Post (ouder)
- dhr. M. Sanderse (ouder)
- dhr. D. Neef (leerkracht)
- mw. J. de Vries (leerkracht)
- mw. M. Berken (leerkracht)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Beleidszaken die voor meer scholen van Viviani van belang zijn, worden besproken in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Onze MR en het bestuur van Viviani overleggen met de GMR. De GMR is te bereiken via gmr@viviani.nl .