Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Het Team

 
Juf Diane (groep 1)

 
Juf Ineke (groep 2)

 
Juf Janet (groep 2) 

 
Juf Jolanda (groep 3) en intern begeleider groep 1 t/m 5.

 
Juf Christel (groep 4) 


Juf Hanneke (groep 4) 


 Juf Marijke (groep 5)


Meester Dennis (groep 6)

 
Juf Hilda (groep 7)

 
Juf Marchiena (groep 8) 


Juf Saskia (directeur en intern begeleider groep 6 t/m 8)
 

Juf Boukelien (leraar ondersteuner) 


Juf Nienke (leraar ondersteuner)
FOTO VOLGT

Juf Annie (onderwijsassistent) 


Meneer Egbert (conciërge maandag en woensdag)


Mevrouw Renate (conciërge maandag, dinsdag en donderdag)