Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Voorschool


Voorschool als onderdeel van de basisschool

Onze voorschool valt onder Jiddo en  is er voor kinderen van 2, 5 jaar tot 4 jaar. Op de voorschool werken juf Marjolein en juf Inge op een heel speelse manier met de kinderen aan hun ontwikkeling. Er is veel aandacht voor spraak- taalontwikkeling en er zijn allerlei activiteiten zoals tekenen, luisteren, zingen en bewegen. Kinderen krijgen de ruimte om te ontdekken en te experimenteren. Natuurlijk is er veel sociale omgang met elkaar.  

Het lokaal is ruim en voorzien van allerlei veiligheidsmaatregelen passend bij deze doelgroep (b.v. verhoogde deurklinken, afgeschermde stopcontacten, deurbeschermers, etc.).
Ook is er een speciaal afgeschermd plein buiten waar de kinderen heerlijk kunnen spelen met allerlei speelgoed.

 

De voorschool van Het Palet sluit naadloos aan op groep 1. Er is veel overleg tussen de voorschool en de kleutergroepen. Ze werken met dezelfde thema’s, doen mee met allerlei activiteiten, zoals kerst, sinterklaas en vieringen.
Ook leren de kinderen elkaar allemaal gaande weg het jaar steeds beter kennen. Er wordt regelmatig samen buiten gespeeld.

 

Al met al geen wonder dat onze voorschool erg in trek is. Er mogen wettelijk gezien maar maximaal 16 kinderen in het lokaal van de voorschool zijn. Momenteel ontstaan er korte wachtlijsten. Zodra een kind 4 jaar wordt schuift het door naar groep 1 en komt er weer een plekje vrij voor een nieuw kind. Onze voorschool zit steeds vol met 16 peuters omdat we (gelukkig!) veel aanmeldingen krijgen.

Graag maken we u er op attent dat wanneer u zelf nog jonge kinderen heeft, of gezinnen kent die gebruik zouden willen maken van onze voorschool zich tijdig moeten opgeven.
We werken met het principe van plaatsing op volgorde van inschrijving.

Een tijdige inschrijving voorkomt zo wellicht teleurstelling. 

Wij zijn de volgende dagdelen geopend:

  • maandag     van 8.30 - 11.45 uur
  • woensdag    van 8.30 - 12.00 uur
  • donderdag  van 8.30 - 11.45 uur

Kennismaken en informatie

Ouders zijn van harte welkom om een keer te komen kijken. We geven u dan ook graag meer informatie en een rondleiding. U kunt een afspraak maken met de directeur van de school door te bellen met 0591-647654 of een mailtje te sturen naar palet@viviani.nl