Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Externe contacten

Bevoegd gezag Viviani
Rob Kempers (voorzitter college van bestuur)
0591 648207

Leerplichtambtenaar
Lotte Buter
06 52490108

Externe vertrouwenspersoon Viviani
Jan Wibbens
085 1055055

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 1113111

Wijkagent Bargeres
Aart IJzerman
0900 8844

Preventiemedewerker cbs het Palet
Saskia van Luijt
0591 647653

Anti pest coördinator cbs het Palet
Jolanda de Vries
0591 647653

Secretaris Medezeggenschapsraad
Dennis Neef
0591 647653