Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Externe contacten

Bevoegd gezag Viviani
Rob Kempers (voorzitter college van bestuur)
0591 648207

Leerplichtambtenaar
Jolien Kruiter
06 29000681

Externe vertrouwenspersoon Viviani
Jan Wibbens
088 2383260

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900 1113111

Wijkagent Bargeres
Aart IJzerman
0900 8844

Preventiemedewerker cbs het Palet
Saskia van Luijt
0591 647653

Anti pest coördinator cbs het Palet
Jolanda de Vries
0591 647653

Secretaris Medezeggenschapsraad
Marijke Berken
0591 647653