Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

 

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs bezoek periodiek schoolbesturen en scholen om de dialoog aan te gaan en te zien of de school voldoet aan de regelgeving en de juiste kwaliteit biedt. 
De kwaliteit en opbrengsten van CBS Het Palet worden door de inspectie als voldoende beoordeeld.
De school staat onder het standaard basistoezicht. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. 

In november 2022 is er een audit geweest waarin de school op alle punten voldoende of goed is beoordeeld.