Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Resultaten


Inzage in ontwikkeling

Ouders kunnen altijd inloggen in het ouderportaal en de (toets)gegevens inzien. De kinderen krijgen tweemaal per schooljaar een rapport. Op 4 momenten in het schooljaar zijn er 10-minutengesprekken, waarvoor we ouders uitnodigen om te praten over de ontwikkeling van hun kind. Ook zijn ouders van harte welkom tijdens de informatieavond, de kijkochtenden in de groep en de project inloopavond. Kinderen mogen dan hun gemaakte werk/werkstukken aan hun ouders laten zien.

Onderwijsinspectie

De Inspectie van het Onderwijs doet regelmatig onderzoek of de school voldoet aan de regelgeving en naar de kwaliteit van het onderwijs.

Meer informatie in onze kalender

In onze jaarlijkse activiteitenkalender geven we ouders inzage in de eindresultaten, de uitstroomcijfers en het resultaat van het meest recente oudertevredenheidsonderzoek.