Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage


Het primair onderwijs in Nederland is in principe gratis. Gratis onderwijs is iets waar de overheid en dus ook stichting Viviani voor wil staan. Wij vragen dan ook geen ouderbijdrage voor onderwijsmaterialen zoals bijvoorbeeld ipads en chromebooks. Deze krijgt uw kind van school in bruikleen.

Op Het Palet vragen we wel een bijdrage in de kosten van de schoolreis en de vrijwillige ouderbijdrage. Dit vragen we omdat de overheid niet mee betaalt aan de activiteiten die het schooljaar voor uw kind(eren) extra feestelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, sportactiviteiten, oliebollenfeest, Sint Maarten, de Koningsspelen, een ijsje op een warme dag, etc.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 

De ouderbijdrage is vastgesteld op:
€ 25,00 voor het oudste kind op school
€ 20,00 voor het 2e kind op school
€ 15,00 voor elk volgend kind op school.

De schoolreisjes zijn dit jaar vastgesteld op:
groep 3:       € 19,50 
groep 4/5:   € 26,50 
groep 6/7:   € 27,50.

Voor het schoolkamp van groep 8 vragen we een aparte bijdrage, waarover u als ouder apart geïnformeerd wordt. 

Wij willen u vragen om de vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld voor uw kind(eren) over te maken op rekening:
NL10INGB0002117641 t.n.v. de steunstichting Palet.
Graag o.v.v. ouderbijdrage/schoolreisbijdrage + naam van het kind of gezin.

Mocht de betaling voor u problemen opleveren, dan kom u misschien in aanmerking voor de participatieregeling schoolgaande kinderen van de gemeente Emmen. Zij kunnen de ouderbijdrage en het schoolreis geld voor u betalen.
Kijkt u hiervoor op de website: www.doemee.emmen.nl en meldt u aan.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard op school terecht.
Mocht u bezwaar tegen de ouderbijdrage hebben, dan vragen we u dat kenbaar te maken bij de directeur.