Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage


Het primair onderwijs in Nederland is in principe gratis. Gratis onderwijs is iets waar de overheid en dus ook stichting Viviani voor wil staan. Wij vragen dan ook geen ouderbijdrage voor onderwijsmaterialen zoals bijvoorbeeld ipads en chromebooks. Deze krijgt uw kind van school in bruikleen.

Op Het Palet vragen we wel een bijdrage in de kosten van de schoolreis en de vrijwillige ouderbijdrage. Dit vragen we omdat de overheid niet mee betaalt aan de activiteiten die het schooljaar voor uw kind(eren) extra feestelijk maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, sportactiviteiten, oliebollenfeest, Sint Maarten, de Koningsspelen, een ijsje op een warme dag, etc.

De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen. 

De ouderbijdrage is vastgesteld op:
€ 25,00 per kind.

De bijdrage voor de schoolreisjes volgen zo spoedig mogelijk. 

Voor het schoolkamp van groep 8 vragen we een aparte bijdrage, waarover u als ouder apart geïnformeerd wordt. 

Vanaf schooljaar 2021/2022 gaan we werken met automatische incasso's. U krijgt hiervoor aan het begin van het schooljaar een formulier en uitleg. 

Het rekeningnummer van onze steunstichting is:
NL10INGB0002117641 t.n.v. de steunstichting Palet.

Financiële hulp vanuit de gemeente
Mocht de betaling voor u problemen opleveren, dan kom u misschien in aanmerking voor de participatieregeling schoolgaande kinderen van de gemeente Emmen. Zij kunnen de ouderbijdrage en het schoolreis geld voor u betalen.
Kijkt u hiervoor op de website: www.doemee.emmen.nl en meldt u aan.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard op school terecht.
Mocht u bezwaar tegen de ouderbijdrage hebben, dan vragen we u dat kenbaar te maken bij de directeur.