Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouderbijdrage


De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die wordt gebruikt om jaarlijks terugkomende (niet gesubsidieerde) vieringen op school te bekostigen. Het gaat hierbij onder meer om Sinterklaas, Kerst, cadeautjes voor Vader- en Moederdag en het eindfeest.
Voor de schoolreizen en het schoolkamp van groep 8 vragen we een afzonderlijke bijdrage.
De hoogte van deze bijdragen staat in de activiteitenkalender. Daarin vindt u ook meer informatie over de wijze van betalen en andere aanvullende gegevens.
Ouders die minder draagkrachtig zijn, kunnen via de participatiewebshop van de gemeente Emmen en/of de stichting leergeld om financiële hulp vragen.
Mocht u bezwaar tegen de ouderbijdrage hebben, dan vragen we u dat kenbaar te maken bij de directeur.