Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leren met ICT

Leerlingen op Het Palet leren ook over en met ICT.
We denken dan niet alleen aan computergebruik, maar ook aan de ontwikkelingen op het gebied van robotica, programmeren, moderne mediatechnieken, etc.  Ook leren onze leerlingen werken met programma's voor het maken van documenten en presentaties.

In groep 3  zijn in de groepen iPads aanwezig. Deze apparaten zijn voor jonge leerlingen gemakkelijk in gebruik en klik-en-klaar voor gebruik in de les. Deze apparaten worden ingezet als toevoeging aan de reken-taal of lees lessen. 

Vanaf groep 4 gebruiken we voor leerlingen chromebooks; die worden bovenschools beheerd vanuit een G-Suite-portaal; leerlingen werken in een veilige Google-for-Education-omgeving, waar bovenop ook nog een gemakkelijke toegang via Onlineklas gebruikt wordt. 

De chromebooks vinden wij essentieel onderwijsmateriaal, waarvoor we dan ook géén bijdrage van de ouders vragen. De leerlingen krijgen in midden groep 4 een eigen chromebook en kunnen deze t/m groep 8 op school bij zich houden. Chromebooks gaan in prinicpe niet mee naar huis.  
Wanneer een chromebook door oneigenlijk gebruik van de leerling kapot gaat kan de schade verhaald worden op de (verzekering van de) ouders. Ouders tekenen bij het uitdelen van de chromebooks in groep 4 een document waarin dit uitgelegd wordt. 

De apparaten worden bij diverse lessen gebruikt, zoals  taal, lezen en de zaakvakken. Er wordt gedurende het schooljaar regelmatig met de leerlingen gesproken over het gebruik van de apparaten. Doordat de chromebooks bovenschools worden ingeregeld mogen instellingen op het chromebook niet veranderd worden door de leerling. Ook achtergronden etc. niet.
Tevens zijn sites met seksuele, racistische of geweldadige teksten of plaatjes verboden. 
Wanneer een leerling zich niet houdt aan het mediaprotocol kan een conqequentie zijn dat een leerling zijn chromebook (voor langere tijd) moet inleveren en een tijdje alleen op papier kan werken. 
Kinderen tekenen aan het begin van het schooljaar het mediaprotocol waarin ze beloven zich aan de afspraken te houden m.b.t. het gebruik van het chromebook. 


Software-overzicht

Wij gebruiken voor diverse vakken, naast boeken, ook software. 
Voor onderwijsdoeleinden is er een landelijk internetportaal gebouwd (Basispoort), en via dat portaal is veel software beschikbaar. Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld vanuit Basispoort, dan gebeurt dat in toenemende mate anoniem.
Verder is er er met elke uitgever een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin nadere privacy-afspraken zijn gemaakt. Voor Microsoft en Google zijn er documenten beschikbaar met daarin de afspraken rondom privacy.
Ook zijn er tools in gebruik, waarvoor we geen persoonsgegevens uitwisselen. 
Principe van educatieve websites is dat er geen  leerling gegevens worden uitgewisseld.

Software / websites voor gebruik in de les

 

 Schoolvak  Software
 Taal  Taal Actief 4
 Lezen  Veilig Leren Lezen, Atlantis
   Nieuwsbegrip
 Rekenen  Wereld in Getallen
   Squla, Junior Einstein
 Zaakvakken  Blink Aardrijkskunde/geschiedenis 
   Topomaster
   
 Algemeen  Word
   Prowise
   Junior Einstein
   
 Engels Groove me
 Godsdienst  Kind op Maandag
 Google  Google Classroom
   
 Programmeren  Scratch, Scratch Junior
 Mindmappen  Mindmap 2.0