Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Leren met ICT

Leerlingen op Het Palet leren ook over en met ICT.
We denken dan niet alleen aan computergebruik, want dat is al redelijk gewoon geworden. We denken ook aan ontwikkelingen op het gebied van robotica, programmeren, moderne mediatechnieken, etc.  Ook leren onze leerlingen werken met programma's voor het maken van documenten en presentaties.

In groep 3  zijn in de groepen iPads aanwezig. Deze apparaten zijn voor jonge leerlingen gemakkelijk in gebruik en klik-en-klaar voor gebruik in de les. Deze apparaten worden ingezet als toevoeging aan de reken-taal of lees lessen. 

Vanaf groep 4 gebruiken we voor leerlingen chromebooks; die worden beheerd vanuit een G-Suite-portaal; leerlingen werken in een veilige Google-for-Education-omgeving, waar bovenop ook nog een gemakkelijke toegang via Onlineklas gebruikt wordt. 

De chromebooks vinden wij essentieel onderwijsmateriaal, waarvoor we dan ook géén bijdrage van de ouders vragen. De leerlingen krijgen in midden groep 4 een eigen chromebook en kunnen deze t/m groep 8 op school bij zich houden. 

De apparaten worden bij diverse lessen gebruikt, zoals  taal, lezen en de zaakvakken. Het rekenonderwijs vanaf groep 5 gaat volledig digitaal omdat we werken met de digitale versie van wereld in getallen. Een prachtig adaptief rekenprogramma dat aansluit bij het niveau van leerlingen.  In de midden/bovenbouw werken we ook met classroom. Een digitale omgeving waarin de leerkracht werk voor kinderen kan neerzetten en met leerlingen kan communiceren. Kinderen kunnen hier zowel op school als ook thuis in werken. 

De komende jaren zal steeds meer aandacht worden besteed aan de 21ste eeuwse vaardigheden. Het is belangrijk dat kinderen voorbereid zijn en kunnen deelnemen in een steeds digitaler wordende wereld. We willen in de toekomst graag werken met het bouwen van robots,  leren printen met een 3D printer en programmeren en aansturen van b.v. technisch lego. We zijn hier als school volop mee in ontwikkeling. 

Software-overzicht

Wij gebruiken voor diverse vakken, naast boeken, ook software. 
Voor onderwijsdoeleinden is er een landelijk internetportaal gebouwd (Basispoort), en via dat portaal is veel software beschikbaar. Als er persoonsgegevens worden uitgewisseld vanuit Basispoort, dan gebeurt dat in toenemende mate anoniem.
Verder is er er met elke uitgever een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin nadere privacy-afspraken zijn gemaakt. Voor Microsoft en Google zijn er documenten beschikbaar met daarin de afspraken rondom privacy.
Ook zijn er tools in gebruik, waarvoor we geen persoonsgegevens uitwisselen. 
Principe van educatieve websites is dat er geen  leerling gegevens worden uitgewisseld.

Software / websites voor gebruik in de les

 Schoolvak  Software
 Taal  Taal Actief 4
 Lezen  Veilig Leren Lezen
   Nieuwsbegrip
 Rekenen  Wereld in Getallen
   Squla, Junior Einstein
 Zaakvakken  Blink Aardrijkskunde/geschiedenis geintegreerd
   Topomaster
 
 Algemeen  Word
   Prowise
   Junior Einstein
   Language nut
 Engels Groove me
 Godsdienst  Kind op Maandag
 Google  Google Classroom
 
 Programmeren  Scratch, Scratch Junior
 Mindmappen  Mindmap 2.0