Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden

Continurooster

We werken met een continurooster. Alle kinderen lunchen op school. Ze zijn hierdoor minder in het verkeer en hebben meer tijd om na schooltijd te spelen.  Bovendien is samen eten natuurlijk ook erg gezellig!

 Groep 1 en 2
 maandag  8.15 – 14.15 uur
   dinsdag  8.15 – 14.15 uur
   woensdag  8.15 – 12.15 uur
   donderdag  8.15 – 14.15 uur
   vrijdag  geen school
 Groep 3 t/m 8  maandag  8.15 – 14.15 uur
   dinsdag  8.15 – 14.15 uur
   woensdag  8.15 – 12.15 uur
   donderdag  8.15 – 14.15 uur
   vrijdag  8.15 – 14.15 uur

Onderwijstijd goed benutten

De eerste bel gaat om 8.10 uur. Tot 8.15 is er inlooptijd. De groepsleerkrachten zijn dan aanwezig om de kinderen welkom te heten. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dan zelfstandig naar binnen. Ouders kunnen dan nog kort iets melden aan de groepsleerkracht. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen vanaf 8.10 uur gebracht worden en gaan spelen op het plein.

Lunchen op school

Kinderen nemen hun eigen brood en drinken mee voor de middagpauze en eten in de klas, onder begeleiding van de eigen leerkracht (groep 3 t/m 8) of overblijfvrijwilligers (groep 1 en 2). Ook voor de kleine pauze nemen de kinderen zelf iets mee, het liefst fruit. Verder laten we het aan de ouders zelf over wat zij verantwoord vinden om hun kinderen mee te geven.