Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schooltijden

Continurooster

We werken met een continurooster. Alle kinderen lunchen op school. Ze zijn hierdoor minder in het verkeer en hebben meer tijd om na schooltijd te spelen.

 Groep 1 en 2
 maandag  8.15 – 14.15 uur
   dinsdag  8.15 – 14.15 uur
   woensdag  8.15 – 12.15 uur
   donderdag  8.15 – 14.15 uur
   vrijdag  geen school
 Groep 3 t/m 8  maandag   8.15 – 14.15 uur
   dinsdag  8.15 – 14.15 uur
   woensdag  8.15 – 12.15 uur
   donderdag  8.15 – 14.15 uur
   vrijdag  8.15 – 14.15 uur

Onderwijstijd goed benutten

De eerste bel gaat om 8.10 uur. Tot 8.15 is er inlooptijd. De groepsleerkrachten zijn dan aanwezig om de kinderen welkom te heten. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dan zelfstandig naar binnen. Ouders kunnen dan nog kort iets melden aan de groepsleerkracht. De kinderen uit groep 1 en 2 mogen vanaf 8.10 uur gebracht worden.

Lunchen op school

Kinderen nemen hun eigen brood en drinken mee voor de middagpauze en eten in de klas, onder begeleiding van de eigen leerkracht (groep 3 t/m 8) of overblijfvrijwilligers (groep 1 en 2).