Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
Getallen en cijfers

Op de website: https://allecijfers.nl/basisschool/het-palet-emmen/ vindt u allerlei gegevens en grafieken wat betreft de kwaliteit van onze school. 
Uitstroom van onze leerlingen naar het VO. 

Schooladvies
Er zijn 15 leerlingen van school gegaan in 2021/2022.
De volgende schooladviezen zijn afgegeven:
0 leerlingen naar praktijkonderwijs
0 leerlingen naar BB (Basis Beroeps)
2 leerlingen naar KB (Kader Beroeps)
8 leerlingen naar TL (Theoretische Leerweg)
4 leerlingen naar HAVO (Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs)
1 leerlingen naar VWO (Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs)

 

Het  laatste gehouden tevredenheidsonderzoek in schooljaar 2022 onder ouders werd beloond met een 8.4. 
Het laatst gehouden tevredenheidsonderzoek onder leerlingen vanaf groep 5 t/m 8 werd ook beloond met een 8,4.

Eindtoets route 8