Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen


Onderwijs in ontwikkeling

Het team van Het Palet heeft de taak om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Dit gebeurt door individuele inzet, samenwerking en goed overleg. Elk jaar bekijkt het team wat er op de onderwijskundige planning komt en wat het belangrijkst is om (verder) te ontwikkelen. We kijken hierbij naar de resultaten van ons onderwijs en andere data.
Onderwijs is voortdurend in beweging en er zijn steeds nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen. Daarom hebben we oog voor verbetertrajecten en ontwikkelingspunten.

Ontwikkelpunten schooljaar 2017-2018:

  • Ontwikkelen van de doorgaande lijn ‘doelgericht spelend en ontdekkend leren’ in de voorschool en groep 1 t/m 3.
  • Doorgaande ontwikkeling van de kwaliteit van het didactisch handelen.
  • Doorgaande ontwikkeling naar meer leerlinggestuurd werken, waarbij de leerling meer eigenaar is van zijn/haar eigen leerproces.
  • Vervanging methodes voor zaakvakken. Geïntegreerd en uitdagend aanbod voor de zaakvakken vanaf augustus 2018
  • Vervanging methode Engels per augustus 2018, waarbij we onderzoeken of we Engels in alle groepen kunnen aanbieden.
  • Borging van de in augustus 2016 nieuw aangeschafte methodes: Taal Actief, Wereld in Getallen digitaal (groep 1 t/m 5) en KWINK.
  • Optimaliseren van aanbod Kunst, Cultuur en Muziek.