Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ontwikkelingen


Onderwijs in ontwikkeling

Het team van Het Palet heeft de taak om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden. Dit gebeurt door individuele inzet, samenwerking en goed overleg. Elk jaar bekijkt het team wat er op de onderwijskundige planning komt en wat het belangrijkst is om (verder) te ontwikkelen. We kijken hierbij naar de resultaten van ons onderwijs en andere data.
Onderwijs is voortdurend in beweging en er zijn steeds nieuwe (maatschappelijke) ontwikkelingen. Daarom hebben we oog voor verbetertrajecten en ontwikkelingspunten. Elk jaar stellen we een jaarplan op om alle ontwikkelingen voorgenomen plannen in weg te zetten. De MR is op de hoogte van dit jaarplan.