Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Op onze school wordt gebruik gemaakt van camera-toezicht. Dit heeft vooral als doel ongewenste personen van ons schoolplein te weren en crimineel gedrag te voorkomen. In ons reglement wordt toegelicht op welke manier wij met dit systeem om zullen gaan.
Klik hiervoor het reglement camera-toezicht.