Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Kwaliteit

Wij zien het als onze plicht om ervoor te zorgen dat ons onderwijs van goede kwaliteit is en blijft. Daarom hanteren wij een systeem van kwaliteitszorg, waarbij wij ons onder meer baseren op tevredenheidsonderzoeken bij ouders, leerkrachten en kinderen. Ook het resultaatgericht werken en de eisen die Viviani stelt aan goed onderwijs in haar scholen, zijn voor ons een belangrijk uitgangspunt. We gebruiken het online administratiesysteem Parnassys en het Kwaliteit Management Systeem Integraal om ervoor te zorgen dat de kwaliteit op orde is en blijft. We hebben in 2019 en in 2022 een audit aangevraagd om zo verzekerd te zijn dat we goed onderwijs geven en eventuele verbeterpunten in beeld krijgen. In februari 2023 heeft de inspectie een kwaliteitsonderzoek gedaan op onze school en op alle gebieden voldoende of goed beoordeeld.

 

Inspectie van het Onderwijs
De Inspectie van het Onderwijs doet regelmatig onderzoek naar de kwaliteit van het onderwijs en of onze school voldoet aan de regelgeving van het Ministerie van Onderwijs. We leveren jaarlijks de gevraagde gegevens aan bij de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie heeft Het Palet voldoende/goed beoordeeld op alle indicatoren.

 

Uitstroom groep 8 in schooljaar 2022-2023

Op de website: https://allecijfers.nl/basisschool/het-palet-emmen/ vindt u allerlei gegevens en grafieken wat betreft de kwaliteit van onze school.